คลินิกตรวจสุขภาพ

แนวคิดของคลินิก

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละราย โดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ  และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพโดยทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติตัว ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี

คลินิกตรวจสุขภาพ,ตรวจสุขภาพ,ตรวจร่างกาย,ตรวจสุขภาพประจำปี,ไขมันสูง,โรคธาลัสซิเมีย,โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี,ซี,ตรวจความเข้มข้นในเลือด,วัดระดับน้ำตาลในร่างกาย

ติดต่อคลินิก


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07.00-15.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 โซน E

ติดต่อขอรับคำแนะนำ 
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474 

การบริการทางการแพทย์

 • ให้ข้อมูลและแนะนำการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 • แมมโมแกรม
 • อัลตราซาวนด์
 • เอ็กซเรย์ปอด
 • ให้คำแนะนำด้านวัคซีนป้องกันโรค
 • ให้บริการส่งตรวจการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์นรีเวช
 • ให้บริการส่งตรวจการตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์จักษุ
คลินิกตรวจสุขภาพ,ตรวจสุขภาพ,ตรวจร่างกาย,ตรวจสุขภาพประจำปี,ไขมันสูง,โรคธาลัสซิเมีย,โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี,ซี,ตรวจความเข้มข้นในเลือด,วัดระดับน้ำตาลในร่างกาย
คลินิกตรวจสุขภาพ,ตรวจสุขภาพ,ตรวจร่างกาย,ตรวจสุขภาพประจำปี,ไขมันสูง,โรคธาลัสซิเมีย,โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี,ซี,ตรวจความเข้มข้นในเลือด,วัดระดับน้ำตาลในร่างกาย
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน 
 • ห้องเจาะเลือด 
 • ห้องตรวจสัญญาณชีพ 
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องฉายภาพรังสี 
 

 


โปรโมชั่นแนะนำ

โปรแกรมสุขภาพ