คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

แนวคิดของคลินิก

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย พร้อมบุลคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

        
 

ติดต่อคลินิก


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 โซน D

ติดต่อขอรับคำแนะนำ 
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย อาทิ

  • การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
  • บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  • บริการตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  • บริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้มีภาวะอ้วน
  • การประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นต้น

 

โปรโมชั่นแนะนำ

โปรแกรมสุขภาพ